Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Küfürle Mücadeleyi Destekliyoruz

Durali Doğan

28 Şubat 2012, 20:39

Durali Doğan

            Sorgun Kaymakamý Levent Kýlýç, Sorgun'daki futbol maçlarýnda taraftarlarýn küfür etmelerine tepkili.

            Bu tepkisini maçlara bir süre katýlmama kararý ile gösteren Kaymakam bey, taraftar küfür ettiði için maçlara girmeme kararý aldýðýný açýkça dile getiriyor.

             Sayýn Kaymakamýmýz göreve baþladýðýndan beri  baþka önemli hizmetlerinin yanýnda, genel ahlaký, insan saðlýðýný ilgilendiren projelere de imza attý.

            Özellikle Sorgun'da sigarayla mücadelede çok kararlý olduðunu, sigaradan toplum saðlýðýný korumanýn en önemli görev olduðunu gösterdi.

            Sigarayý býrakanlar, bu kampan yaya destek olanlar ödüllendirildi,  býrakmak isteyenler teþvik edildi, kahvehaneler, kapalý yerler,kurulan 4 kiþilik görevli ekiple çok sýký takip edildi.

             Sorgun'da sigara yasaðýný delme ye çalýþanlarýn o niyetleri boþa çýktý.

            Sigarayla mücadele ve býraktýrma kampanyasýnda epeyce mesafe alýndý.

            Bu kampanyada iþi ciddi tutan sayýn Kaymakamýmýz ve görevli ekibin çalýþmalarýný takdirle karþýlýyorum.

            Sigara kampanyasýndan sonra Kaymakam bey, önemli bir projeye daha imza atarak ilçede 2012 yýlýný "Küfür ve Argoyla Mücadele Yýlý" ilan etti.

            Mülki amirlerin, yerel yöneticilerin en tabi görevi ilçedeki maddi sorunlarý yerinde çözmeleri, zaruri hizmetleri getirmeleridir.

            Ama bence en öncelikli olan görevleri, genel ahlaký ilgilendiren tutum ve davranýþlardan çocuklarýmýz, gençlerimizi ve topyekun halkýmýzý korumaktýr.. Resmi iþler yapýlsýn da, kim nasýl hareket ederse etsin, nasýl konuþursa konuþsun diyemezsiniz.

            Bir eðitimci olarak öðretmenlik ve idarecilik yaptýðým yýllarda  bile kaba küfürlü konuþmalara, argolu sözde yiðitlik tasarlayan konuþmalara ben de hep tepki göstermiþimdir.

            Benim, senin , Kaymakam beyin deðil topluca bütün vatandaþlarýmýzýn küfürlü, argolu, lanlý-lunlu- ulanlý konuþmalara tepki koymamýz, konuþmamamýz, çocuklarýmýza, gençlerimize nezih sezlerle örnek olmamýz lazým.

            Her türlü sosyal ve kültürel faaliyette olduðu gibi, sporun amacý da gençlerimizi kötü alýþkanlýklardan korumaktýr.

            O zaman hem sporcular hem de onlarý seyre gelen çoðunu gençlerin oluþturduðu taraftarlar oturup sahada oynayan futbolcularý seyredip yeri gelince alkýþlamak varken, tuttuðu takým gol yediði, takýmýnýn oyuncusu gol atamadýðý zaman küfrü basarsa hakaretvari sözler sarfederse bu oyunun kazandýrdýðý fayda ne olabilir!

            Bir mülki amir, daire müdürü, belediye baþkaný olarak oyun seyrederken hemen yanýbaþýnýzdaki insanlarýn bu güzel ortamý bozarak küfür etmelerini, hakaret etmelerini, hatta iþi daha ileri götürerek kavga etmelerini hazmedebilirmisiniz!

             Hoþ karþýlayabilirmisiniz!

            Hayýr, asla!

            Gönül ister ki takýmlar nasýl oynarsa oynasýn 90 dakikayý huzur içinde moral bozucu þeyler olmadan geçirelim. Zevk alalým.

             Ýþte Kaymakam bey buna iþaret ederek "küfür acizliktir" diyor ve ekliyor; "Ýnsanlarýmýzýn sinirlenmelerini doðal karþýlayabiliriz, ancak bunu küfürle ortaya çýkarmalarý çok yanlýþ. Her maçý tribünden izlemek isterim ama insanlarýn yanýmda bile küfür etmeleri doðru deðil. Hem küfür ve argoyla mücadele kampanyasý baþlatacaksýnýz hem de küfür edilen ortamda bulunacaksýnýz. Bu doðru olmaz."

             Sayýn Kaymakamýmýz yerden göðe kadar haklý.

             Kaymakam bey "Küfüre tepki göstermek amacýyla bir süre maçlara gitmeyeceðim" diyor.

            Tabi ilçe genelinde her sosyal faaliyette mülki amirlerimizin orada olmasýný isteriz ve bekleriz. Ancak büyüklerimizin de orada omuz omuza bizimle olmasýný istiyorsak onlara layýk bir ortamý da hazýrlamak durumundayýz.

            Bu kampanyaya müdür dairesinde, iþçi iþyerinde, esnaf dükkanýnda, öðretmen sýnýfýnda, futbolcu sahasýnda, taraftar trübünde sahip çýkmalý.

             Kazanan hepimiz oluruz.

            Ýster maçta, ister sokakta, ister dersanede, isterse, dairemizde veya evimizde nerede olursak olalým "Anamýzýn ak sütü gibi güzel Türkçemiz" dururken o itici kelimelere sýðýnmak hoþ olmaz bize çok þey kaybettirir, hiçbirþey kazandýrmaz.

            Yüreklerimizde benliðimizi yaþatma yoluna olan inancýmýz kadar pak olan güzel Türkçemiz, ses bayraðýmýzý gelecek kuþaklara küfürle deðil,güzel konuþarak aktarabiliriz.

            Bunun için Türkçemizi yaþatmak, bugünlere ulaþtýran atalarýmýza bir vefa borcumuzdur.

            Unutmayýnýz.

            Dillerini kaybeden toplumlar, benliklerini de kaybederler. Benlikleri yok olan toplumlar ise, yeryüzünden silinmeye mahkumdurlar.

            Onun için küfürle mücadele savaþýna ve Türkçemize ençok Kaymakam bey kadar gençler de sahip çýkmalýdýr.     duralidogan.com

Bu haber 7080 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit
HAYAT ÇOK PAHALI22 Haziran 2022

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?
Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN