Dernekler 2 yılda bir denetleniyor


Açıklama: devamı
Kategori: Güncel
Eklenme Tarihi: 08 Kasım 2018
Geçerli Tarih: 21 Mart 2019, 12:26
Site: Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
URL: http://www.duralidogan.com/haber_detay.asp?haberID=7590


 Dernekler mevzuatına göre kamu yararına çalışma niteliği taşıyan dernekler valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan komisyonlar marifetiyle denetleniyor.
 Mevzuatta belirtilen şartları taşıyarak kamu yararına çalışma niteliği hakkı taşıyan dernekler rutin olarak her iki yılda bir denetlenerek, sahip oldukları kamu yararına çalıma niteliğinin devam edip etmeyeceğine ilişkin rapor hazırlanarak İçişleri Bakanlığına sunuluyor.
 Başta Türk Hava Kurumu ile Kızılay Derneği olmak üzere Yozgat il genelinde 1 dernek ve 16 dernek şubesi kamu yararına çalışma niteliği taşıyor. Yozgat İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, söz konusu denetimlerin her iki yılda bir yapılarak hazırlanan raporların İçişleri Bakanlığına sunulduğunu söyledi.
 Yurtlu, “Bilindiği üzere ilimizde 17 dernek ve şube bu statüde faaliyet göstermekte ve diğer derneklere göre bazı vergi ve haklarda imtiyazlar tanınmaktadır. Bu dernekler, rutin şekilde iki yıl aralıklarla denetlenerek, mevcut kamu yararına çalışma hakkının devamı için gereken şartların yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar kontrol edilmektedir.” diyerek denetimleri devam ettiğini belirtti.