'MUHTEŞEM YÜZYIL' DA GÖREMEDİKLERİMİZ


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 19 Şubat 2011
Geçerli Tarih: 28 Haziran 2022, 17:41
Site: Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
URL: http://www.duralidogan.com/yazar.asp?yaziID=728


'MUHTEŞEM YÜZYIL' DA GÖREMEDİKLERİMİZ

 Malum diziye eleştiriler arttıkça: "Abartmaya gerek yok, nihayet kurgu" demeye başladılar.
 'Kurgu' nun namusu yok mu?  Neden gerçeği araştır mıyorsunuz? Hiç bir dünya arzusu; tarihimizi incitmek, tahrip etmekten daha önemli değildir.
 Hakikatlere kayıtsız kalanlar; kulaklarına kilit, gözlerine perde çekilenlerdir. Onlar
baktığını görmez, duyduğunu anlamazlar.
 Bireysel hataları öne çıkararak koca bir çınarı yaralama girişimi, Türk Milletinin ve de Âlem-i İslam'ın menfaatlerine aykırıdır.
 Araştırmacı-tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu ağabeyimizin çalışmalarına kısaca göz attığımızda bakın, nasıl bir Osmanlı gerçeğiyle karşılaşıyoruz:
 "Padişahların sarayda veya herhangi bir yerde başı açık dolaştıklarını duyan,
gören, yazan olmamıştır. Çünkü Osmanlı toplumunda erkek veya kadının başı açık gezmesi 'fitne' olarak değerlendirilip, 'münafıklık alameti' olarak algılandığından, dairelerinde hatta yatak odalarında dahi başlarını bir takke ile kapatırlardı.
 Osmanlı sarayında ne erkek hanedan mensubu ne de kadınlar taç takardı. Taç Avrupa sarayının iktidar alametidir. Osmanlı padişahlarının iktidar alameti ise kılıçtır. Muhalefet esastır.
 Cariyeler saraya eski dinleri ve yaşantılarıyla ilgili hiçbir alamet sokamazlar. Çünkü hareme alınan cariyelerin önce geçmişleriyle maddi-manevi bağları kesilir. Bunlar hamama sokulup banyo ettirilir, ondan sonra hareme alınır.
'Haç'ın hareme sokulmasına asla izin verilmez.
 Hareme sokulan cariyenin ilk iş olarak adı değiştirilir. Sıkı bir eğitimden geçirilir. Eğer cariye bu eğitim sürecinde zekâsını ispatlar, padişaha eş olabilecek fazilete, bilgiye, görgüye, beceriye sahip bulunursa daha özel eğitim birimine nakledilir,
disipline edilir, derin bilgilerle donatılır.
 Bunları da başarır, Osmanlı inanç, ibadet, ahlak ve göreneklerine tereddüt kalmayacak şekilde adapte olabilirse Padişah eşine ve annesine layık bir isimle mükafatlandırılıp ondan sonra padişaha sunulur. Bu ismi padişahlar değil Valide sultanlar verir. Çünkü haremin sahibi Valide Sultandır. Padişah ondan müsaade almadan hareme uğrayamaz.
 Haremde cariyeler hiçbir şekilde eski isimleriyle çağrılamazlar. Bu konu 'Fatih Kanunnamesi'nde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
Kuralların dışına çıkılmaz.
 Haremde kapılar dinlenemez. İsteseler de dinleyemezler. Çünkü her adımda Valide Sultan'ın gözcüleri vardır. Ayrıca kapının önünde hadım nöbetçiler nöbet tutar.
 Padişah konuşurken hiç kimse fısıldayamaz. Padişahın konuşması başlar önde dinlenir. Gerekirse sessizce baş sallanarak onaylanır. Padişahın huzurunda nasıl davranılacağı 'Fatih Kanunnamesi'nde ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
 Elçilerin padişah huzuruna kabulü de Fatih Kanunnamesi'ne kurala bağlanmıştır. Elçiler kabulden önce 'Teşrifatçı' odasına alınır, nasıl davranılacakları öğretilirdi.
 Haremin bir 'kadın çiftliği'  gibi takdimi yanlıştır. Harem padişahın hem eşlerinin, hem kızlarının, hem oğullarının, hem de anasının yaşadığı bölümdür. Orası bir eğlence yeri değil, 'aile yuvasıdır'. Haremde hiçbir kadın yaka-bağır açık gezmez. Dekolte bilinmez.
 Müslüman olmak, haremde yükselmenin gizli şartıdır. Bu denetim Valide sultanlar adına, kalfalar ve hadım ağaları tarafından yapılır.
 Kısaca cariye padişaha sunulmadan önce iğnenin deliğinden geçirilir. Çünkü bu 'nefsanî' bir birliktelik değil Osmanlı'nın geleceğini etkileyecek hassas bir Tercihtir."
 Varlığı ile gurur duyduğumuz Osmanlı dönemi tarihinin; 'kurgucuların' insafına terk edilemeyecek kadar önemli olduğunu düşünmekteyiz.