Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Sorgun Belediye Başkanlığından

Tarih 08 Kasım 2018, 08:20 Editör sorgun selam

devamı

İHALE İLANI
T.C. YOZGAT İLİ SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 2019 Yılı Personel Yemekhanesine Muhtelif Miktarlarda Gıda Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/560561
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı 1 66700 SORGUN/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3544151236 - 3544153425
c) Elektronik Posta Adresi : ihalebirimi@sorgun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 
3- Kısım Bir Yıllık Gıda Maddeleri 1.kısım Kırmızı Kemiksiz dana Eti , 2.Kısım 45 kalem Gıda Maddeleri( Tavuk Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri, Kahvaltılıklar, Konserve ve yağlar, Kuru Meyve , İçme suyu, Bakliyatlar , Yumurta ) , 3.kısım Ekmek (rol )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Talep edilen ürünler 31.12.2019 sonuna kadar günlük talep oranında teslim alınacaktır. Sorgun Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yemekhane servisinde Soğuk hava depomuzun olmaması nedeniyle günlük oluşturulacak ihtiyaç listesine göre siparişler 1-gün önceden verilecek teslimat günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak Belediyemiz yemekhanesine teslim edilecek olup Muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülmeyen ürünler aynı gün içerisinde yüklenici tarafından teslim alınarak uygun ürünle değiştirilecektir
c) Teslim tarihi : Talep edilen ürünler 01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 sonuna kadar günlük talep oranında teslim alınacaktır. Sorgun Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Yemekhane servisinde Soğuk hava depomuzun olmaması nedeniyle günlük oluşturulacak ihtiyaç listesine göre siparişler 1-gün önceden verilecek teslimat günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak Belediyemiz yemekhanesine teslim edilecek olup Muayene kabul komisyonu tarafından uygun görülmeyen ürünler aynı gün içerisinde yüklenici tarafından teslim alınarak uygun ürünle değiştirilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Sorgun Belediye Başkanlığı Hizmet binası 3. kat İhale toplantı Salonu 66700 Sorgun/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sorgun Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 66700 Sorgun/Yozgat adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sorgun Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 3.Kat Plan ve Proje Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.   S.İ. 32

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

SORGUN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

SORGUN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU devamı

Sorgun İcra Dairesi

Sorgun İcra Dairesi devamı
Yozgat İçin Üzücü, Sorgun İçin Sevindirici20 Haziran 2019

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?
Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN