Durali Doğan - Sorgun Selam Gazetesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE KÜNYE İLETİŞİM

SOYAŞAD

Namaz Vakitleri

HAVA DURUMU

Detaylı bilgi için resmin üzerine tıklayın.

HABER ARA


Gelişmiş Arama

Sorgun Belediyesi

Tarih 08 Şubat 2018, 08:15 Editör sorgun selam

İhale İlanı

İLAN
SICAK DALDIRMALI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI
SORGUN BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

 SICAK DALDIRMALI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/54247
1-İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Meydanı 1 86700 SORGUN/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3544151236 - 3644163426
c) Elektronik Posta Adresi: ihalebirimi@sorgun.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1-) 200 ADET 400 LT'LİK SICAK DALDIRMALI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ
2) 300 ADET 770 LT'LİK SICAK DALDIRMALI GALVANİZLİ ÇÖP KONTEYNERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı İçinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Sorgun Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü Malzeme Deposu 66700 Sorgun/YOZGAT
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandıktan 60 gün içerisinde Çöp konteynerlerinin tamamı idareye teslim edilecektir
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer : SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI 3.KAT İHALE TOPLANTI SALONU 66700 SORGUN/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 23.02.2018- 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4,1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı ait yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alım konusu Galvanizli Çöp Konteynerine ait Türk Standardına Uygunluk ( TSE ) veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösterir belge veya belgeler,
6,Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6, İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7, İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sorgun Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü 66700 Sorgun/YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 8. Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 66700 SORGUN/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. S.İ. 6

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Resmi İlanlar

Sorgun İcra Dairesi

Sorgun İcra Dairesi devamı

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğü devamı
Leylek, Yılanı Nasıl Avlar?13 Aralık 2018

Sorgun Güldestesi


ANKET

Yerel Seçimlerde Partiyemi? Adayamı? Oy Vermeyi Düşünüyorsunuz?
Tüm Anketler

SILAM OFSET


Önce TÜRKÇE!


RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: ŞAHİN DİZAYN